Cây nội thất, văn phòng

Chậu các loại


Cây đặt sảnh


Cây để bàn

 • 0 trên 5

  Cây Ngọc Ngân

  cây sừ dụng trang bàn làm việc , trang trí văn phòng ,  chịu được môi trường lạnh, thiếu ánh sáng

 • 0 trên 5

  Cây Lan ý

  cây sừ dụng trang bàn làm việc , trang trí văn phòng ,  chịu được môi trường lạnh, thiếu ánh sáng

 • 0 trên 5

  Cây Trầu bà

  cây sừ dụng trang bàn làm việc , trang trí văn phòng ,  chịu được môi trường lạnh, thiếu ánh sáng