Cây Kim Tiền

0 trên 5

cây sừ dụng trang trí nội thất , trang trí văn phòng ,  chịu được môi trường lạnh, thiếu ánh sáng

  • Mô tả

Mô tả

cây sừ dụng trang trí bàn làm việc,  chịu được môi trường lạnh, thiếu ánh sáng