Cây Ngọc Ngân

0 trên 5

cây sừ dụng trang bàn làm việc , trang trí văn phòng ,  chịu được môi trường lạnh, thiếu ánh sáng

  • Mô tả

Mô tả

cây sừ dụng trang bàn làm việc , trang trí văn phòng ,  chịu được môi trường lạnh, thiếu ánh sáng